Algemene Voorwaarden


Intellectueel Eigendom

Alle intellectueel eigendomsrechten ten aanzien van de producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen etc. van Overall Candle Co. berusten bij Overall Candle Co.(en/of aan haar gelieerde partijen). Het is niet toegestaan deze producten, ontwerpen, modellen, teksten en uitingen te kopiëren, na te maken, verveelvoudigen en/of anderszins te vermenigvuldigen. Alle rechten worden voorbehouden.

Bestellen & Betalen

Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘afrekenen’ gaat de klant met Overall Candle Co. een betaalverplichting aan. Bijkomende verzendkosten zijn werkelijke kosten of standaard voor pakketpost.

Verzending & Levering

Na ontvangst van uw bestelling verzendt Overall Candle Co. binnen 4 dagen (tenzij anders aangegeven op de website bijvoorbeeld i.v.m. vakantie). Wanneer de verzending met spoed moet worden behandeld, laat het ons weten en we doen ons best!

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet dan kunt u binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met ons. 

U kunt het artikel ruilen voor een andere kaars van dezelfde grootte en prijs. Verzendkosten zijn voor de klant zelf.

Wilt u het artikel retourneren dan kan dit als het artikel in goede, originele staat verkeert. De aankoopwaarde en verzendingskosten worden dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant. Vanwege de aard van het product kunnen we geen gebruikte kaarsen terugnemen. 

Overall Candle Co. behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Overall Candle Co. behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping

Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

Klachten & Conformiteit

Heeft u een klacht over een artikel gekocht bij Overall Candle Co.? Dien deze graag in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met u opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Eigendomsvoorbehoud

Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie,

Annuleren

Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (2,95) binnen 5 dagen terugbetaald. Eventueel gemaakte betaalkosten worden niet teruggeboekt. 

Garantie

Overall Candle Co. staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Bij het product worden instructies meegeleverd die de brandveiligheid waarborgen. Bij aankoop stemt de consument ervoor in dat hij zich zal houden aan de veiligheidsverplichtingen.  Wij controleren altijd de producten voordat deze worden verstuurd. Overall Candle Co. is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst. 

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De garantie geldt niet indien:  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Overmacht

Overall Candle Co. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Overall Candle Co. en transportstagnatie.

Privacy

Overall Candle Co. gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van bestellingen, formulieren, e-mails en winacties. Voor het maken van adreslabels ten behoeve van de verzending van pakketten worden naam, e-mailadres en adres ingevoerd op de site van de door ons gebruikte pakketdienst. Voor het sturen van mailings worden naam en e-mailadres, pas na een dubbele bevestiging, opgenomen in een mailinglijst die wij zelf beheren via een e-mail marketing service. De website van Overall Candle Co. maakt gebruikt van Google Analytics. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan klantgegevens.